تورهای نمایشگاهی

Untitled-2psd

تورهای نمایشگاهی

تورهای نمایشگاهی یکی از بهترین فرصتهایی است که امروزه برای تجار و صاحبان مشاغل به وجود آمده و حضور در نمایشگاه های بین المللی است که موجب می شود با شرکت ها و برندهای تخصصی و متنوعی آشنا شوید و کسب و کار خود را گسترش دهید. هر ساله نمایشگاه های تخصصی در حوزه های مختلف پزشکی در سراسر جهان برگزار می شود که به رشد دانش پزشکی کمک شایانی می کنند.
در این نمایشگاه ها برندهای معروف در کنار شرکت هایی که فرصت حضور در نمایشگاه ها را یافته اند به تعامل و به اشتراک گذاشتن ایده ها و دستاوردهای خود می پردازند. برگزاری تورهای نمایشگاهی در سالهای اخیر فرصت حضور در نمایشگاه های بزرگ جهان را در اختیار صاحبان شرکتهای پزشکی ، تولید کنندگان ، مهندس پزشکان ، و پزشکان کشورمان قرار داده است تا با شرکت در این نمایشگاه ها بر علم روز خود بیفزایند و کسب و کار خود را گسترش دهند.
مارکت مد در سدد آن است در برگزاری تورهای نمایشگاهی در این راه بزرگ در کنار شما عزیزان باشد و به زودی راهی آسان و با هزینه کمتر برای بازدید از نمایشگاه ها و سمینار های پزشکی خارجی در جهت رفاه حال جامعه پزشکی مهیا کند .